Den 8 September tog Frambo emot ungdomar från Ölands Folkhögskola och från Cullbergbaletten i Stockholm.

Inclusion and agency to all categories of society is a fundamental requirement for social sustainability in any given community.
Right now, there are many gaps in our social system in this regard.
One thing I’ve been noticing and contemplating on, is how little inclusion the visually impaired have in our society.

Alla fönster kommer från Ica, då de rev ut sina gamla kyldiskfönster. Många steg i byggnationen återstår förstås för att nå dit vi vill med växthuset. Vid dessa träffar ges tillfälle för ungdomar att ställa frågor och komma med idéer kring hur vi på bästa sätt ska utveckla växthuset ytterligare. Växthusprojektet är under utveckling och vi kommer kontinuerligt att dokumentera och diskutera det fortsatta arbetet.

Möjlighet finns även att få en grundlig information om hur man ska tänka kring uppbyggnad av en frisk jordmån med gynnsam sammansättning av organiskt material, samt kunskap kring odling, val av grödor och ett hållbart sätt att försörja sig på. Med en grund­läggande ekologiskt synsätt odlar, planerar och utform­ar vi en trädgård och ett växthus tillsammans med kunskap om jord, gödsel, kompost, marktäckning och bevattning.