Tiny house

Stor frihet på liten yta

Tiny house

I Dyestad på Öland så har vi i FRAMBO-projektet ett så kallat “Tiny house”. Det är ett komplett hus med kök, wc och sovrum på hjul. Allt fler människor världen över gör sig av med sitt överflöd av prylar och flyttar in i minihus på 10–30 kvadratmeter som de byggt själva, och som ofta står på hjul. Tiny house-rörelsen är dock inte ny, även om konceptet fått mer utrymme i medier, på Netflix och andra plattformar under de senaste åren. Redan på 90-talet downsizade en del amerikaner, men det är inte bara lägre boendekostnader som lockar, utan även friheten och klimat- och hållbarhetsaspekten att leva på minde yta och att äga färre prylar.

Frambos kontor finns nu i ett ”Tiny house” som står
i Dyestad. Här finns tillgång till sovplats och kök. Småhusrörelsen ”tiny house movement” sprider sig över världen med små, fina personliga hus – gärna på hjul. Ett tiny house har ofta kreativa, yteffektiva lösningar och spännande husdesign. Vi håller på att renovera och delvis bygga om huset med hållbara material. Idén med ett Tiny house på hjul är att vi ska kunna flytta det var som helst, och på så vis vara mobila.

Vårt Tiny house i Dyestad kommer att
fungera som kontor med övernattning. Vi kommer att utveckla huset för ett mer hållbart sätt att leva med solpaneler och torrtoalett etc.