Dyestad – Unexpected Village

Dyestad – Unexpected Village

I Dyestad på Öland finns ett antal hus och gårdar där de som bor här har utvecklat ett unikt samarbete. Här bor några hantverkare, trädgårdsodlare, lantbrukare, formgivare och några konstnärer. I Dyestad pågår en uppbyggnad av en by där invånarna gemensamt går in i...