Skälby Loge

Skälby Loge

FRAMBO deltog i Miljö Vänliga Veckan som värd på Skälby Loge. Vi var en av utställningarna som arrangerade aktiviteter för att öka miljömedvetenheten och hållbart liv. På vårt bord presenterade vi FRAMBO och vi var värd för en liten workshop där man kunde delta i att...