Skälby Loge

Skälby Loge

FRAMBO deltog i Miljö Vänliga Veckan som värd på Skälby Loge. Vi var en av utställningarna som arrangerade aktiviteter för att öka miljömedvetenheten och hållbart liv. På vårt bord presenterade vi FRAMBO och vi var värd för en liten workshop där man kunde delta i att...
Växthusprojektet

Växthusprojektet

Den 8 September tog Frambo emot ungdomar från Ölands Folkhögskola och från Cullbergbaletten i Stockholm. Inclusion and agency to all categories of society is a fundamental requirement for social sustainability in any given community.Right now, there are many gaps in...
Infographics for the visually impaired

Infographics for the visually impaired

Jacob Kielan, 34 years old Visual Communication + Change graduate (Design and Sustainability) Inclusion and agency to all categories of society is a fundamental requirement for social sustainability in any given community.Right now, there are many gaps in our social...