FRAMBO deltog i Miljö Vänliga Veckan som värd på Skälby Loge.

Vi var en av utställningarna som arrangerade aktiviteter för att öka miljömedvetenheten och hållbart liv.

På vårt bord presenterade vi FRAMBO och vi var värd för en liten workshop där man kunde delta i att bygga sin idé om hur de skulle vilja leva i framtiden på ett hållbart sätt.

Byggnadsmaterial och olika byggnadsartiklar tillverkade vid tidigare liknande verkstäder. Vi var glada över att ha intressanta upplysande samtal med andra hållbarhetsentusiaster, vi pratade om våra roller när det gäller att påverka beslutsfattare och rädda miljön, vi tog upp möjliga samarbeten och utbytte idéer kring våra aktiviteter som hållbarhetsaktörer i samhället.