Returtält

Ett Större Mått på Förtroende

Ölands folkhögskola

På Ölands folkhögskola har Frambo tillgång till möteslokaler, en fullt utrustad trä -och metallverkstad samt en trädgård med hönshus.

På Ölands folkhögskola har Frambo
tillgång till möteslokaler, en fullt utrustad trä -och metallverkstad samt en trädgård med hönshus.

Ideer för livet

De idéer vi vill ta med är avsedda att förändra våra ohållbara sätt, vi använder våra sinnen och talanger för att söka kunskap och konstruera tillsammans hur vi vill leva ett lyckligt hållbart liv.

Inspirera nästa

Inspiration är som en gnista. När det har startat kan alla dra nytta av det. Hand i hand är vi varandras hjälp och inspirationskälla.

Kolla inuti

Förändringen måste komma inifrån först, eftersom detta är en strävan att anta våra värderingar och principer till de som tjänar oss. Vi måste lära oss att vara snälla och resursfulla.

Det Gör Mer. Det Kostar Mindre. Det är Så Enkelt.