Kultdjurhuset

Ett Större Mått på Förtroende

Bygga om en lada till ett växthus

I dyestad har några familjer gått ihop och bygger nu ett växthus av en lada. Fönstrena kommer från Ica i Färjestaden då de bytte ut alla sina kyldiskfönster, och kastade de gamla fönstren. Vi frågade om vi fick ta dem. Det fick vi, så vi samlade ihop 40 st. fönster och använder dem nu till växthuset.

Här kommer vi att odla
årförbrukningen av grönsaker till tre familjer. Vi kommer även ha får och vaktlar här, samt en utställningslokal och en keramikverkstad. Följ utvecklingen av växthuset här.

Ideer för livet

De idéer vi vill ta med är avsedda att förändra våra ohållbara sätt, vi använder våra sinnen och talanger för att söka kunskap och konstruera tillsammans hur vi vill leva ett lyckligt hållbart liv.

Inspirera nästa

Inspiration är som en gnista. När det har startat kan alla dra nytta av det. Hand i hand är vi varandras hjälp och inspirationskälla.

Kolla inuti

Förändringen måste komma inifrån först, eftersom detta är en strävan att anta våra värderingar och principer till de som tjänar oss. Vi måste lära oss att vara snälla och resursfulla.

Det Gör Mer. Det Kostar Mindre. Det är Så Enkelt.