Hållbarhet & livssituation

Syriska seniorers syn på boende och framtid

Tankar från Syriska seniorer

Projektansvarig: Omaima Jaloul

FRAMBO har startat ett övergångsprojekt i Norrliden där vi arbetar med olika målgrupper. I projektet gör vi en serie workshops där vi reflekterar över vår nuvarande livssituation i förhållande till hållbarhetsmålen. Tillsammans lär vi oss om hållbart boende och delar erfarenheter och idéer. Vi försöker föreställa oss övergången till hållbart boende i framtiden när vi diskuterar, designar och kanske bygger scenarier och lösningar.

Alla får ge uttryck för hur de själv vill leva och bo i framtiden.
Vi började med en grupp syriska seniorer för att utbyta idéer och färdigheter om hur vi kan förbättra våra liv för att bli mer hållbara och miljövänliga.Under hela workshops har vi två etapper.
Att tänka tillsammans och utbyta information, sedan föreställa oss och designa förslag.

Idéer från våra deltagare

Fatina Dahan

Fatima är 69 år gammal. Tidigare var hon revisor i Syrien. Nu är hon boende i Sverige och pensionär.

Hennes idé att förbättra vårt liv på ett mer hållbart sätt är att arbeta med självförsörjning av mat.
Hon tror att vi måste utforma samhället på ett sätt som möjliggör grönområden som är lämpliga för matodling. Förutom att tillåta organiska lösningar som görs av lokalbefolkningen, så tror hon på att vi ska uppmuntra människor att börja med odling. Hon tycker också att vi bör ha mindre krävande föreskrifter om användning av mark, utbytesdynamik och leverans av varor.
Fatina säger att hon gärna skulle spendera sin tid på att ta hand om en trädgård i samhället och lära unga människor i området att också odla mat och ha kul att göra det.
En bit mark inom ett samhällsområde för att plantera, ta hand om och kollektivt dra nytta av varandra, för att minska kostnaderna och äta mer ekologiskt. Hon vill ha en mer hållbar konsumtion av mat och bättre användning av grönområden i stadsområdena.

Exempel på lösningar uppfunnna av lokalbefolkningen i Norrliden:

.En gemensam trädgård för odling av mat

.En gemensam trädgård för odling av mat

Detta är en superlösning som Fatina såg på en grannas balkong och tycker att det är ett utmärkt sätt att jobba med vad som är tillgängligt.  Tomater, gurkor, zucchini och örter bland andra och ett vattningssystem.

Hon och andra skulle välja skapa denna uppfinning på sina balkonger.