Dyestad

Unexpected village

Dyestad, Öland

I Dyestad på öland finns ett antal hus och gårdar där de som bor här har utvecklat ett unikt samarbete. Här bor några hantverkare, trädgårdsodlare, lantbrukare, formgivare och några konstnärer.

Ideer för livet

De idéer vi vill ta med är avsedda att förändra våra ohållbara sätt, vi använder våra sinnen och talanger för att söka kunskap och konstruera tillsammans hur vi vill leva ett lyckligt hållbart liv.

Inspirera nästa

Inspiration är som en gnista. När det har startat kan alla dra nytta av det. Hand i hand är vi varandras hjälp och inspirationskälla.

Kolla inuti

Förändringen måste komma inifrån först, eftersom detta är en strävan att anta våra värderingar och principer till de som tjänar oss. Vi måste lära oss att vara snälla och resursfulla.

Det Gör Mer. Det Kostar Mindre. Det är Så Enkelt.

I byn finns mjölkkor, hästar, höns och får.
Här finns tillfälle att ta del av vardagslivet i byn med gemensamma arbetsdagar där vi hjälper varandra med snickeri, renovering, djurhållning och matlagning etc. Byn är under utveckling, och målsättningen är att byn ska vara helt självförsörjande och hållbar. Exempel på arbeten som ska utföras:

Exempel på arbeten som ska utföras:

• Skogarna och markerna runt byn behöver hållas efter. Här finns bland annat en nyckelbiotop och stora   betesmarker. Här kan också hämtas virke för olika byggnadsprojekt samt stängslas och rensa sly.
• Djuren behöver fodras och skötas.
• Ett gammalt stall ska byggas om till växthus med begagnade fönster.
• Ett utekök med bakugn och vedspis ska renoveras och utvecklas ytterligare.
• En bastu ska byggas i befintlig ladugård.
• En vattenresoar behöver restaureras och göra funktionabel.
• Ett nytt hus är under uppbyggnad och här behövs en del hjälp.