I Dyestad på Öland finns ett antal hus och gårdar där de som bor här har utvecklat ett unikt samarbete. Här bor några hantverkare, trädgårdsodlare, lantbrukare, formgivare och några konstnärer.

Alex Hus

I Dyestad pågår en uppbyggnad av en by där invånarna gemensamt går in i projekt för att förbättra livssituationen för oss som lever här. Med självhushållning och innovativa lösningar går vi steg för steg mot att bli självförsörjande på både grödor, vatten, el och även på sikt att vi ekonomiskt ska klara oss på inkomster som byn genererar i form av försäljning av livsmedel, kurser, seminarier, utbildningar, events, uthyrning och servering. Alla som bor här har olika kompetenser och erfarenheter som är väl integrerade i det utvecklingsarbete vi genomför. 

Maria Hus

Vid sidan om byns utveckling finns Frambo som en stöttande del i utvecklingen av byn. Här har Frambo placerat ett ”Tiny house”, där det finnas möjlighet för gäster att prova på att bo i ett hus på hjul. Varje person som bor där intervjuas och dokumenteras för att vi ska få nya infallsvinklar på hur vi kan utveckla huset till att bli ett så bra alternativt och hållbart boende som möjligt. Efter varje reflektion åtgärdas boendet med hjälp av byborna i Dyestad.

Vid sidan om byns utveckling finns Frambo som en stöttande del i utvecklingen av byn. Här har Frambo placerat ett ”Tiny house”, där det finnas möjlighet för gäster att prova på att bo i ett hus på hjul. Varje person som bor där intervjuas och dokumenteras för att vi ska få nya infallsvinklar på hur vi kan utveckla huset till att bli ett så bra alternativt och hållbart boende som möjligt. Efter varje reflektion åtgärdas boendet med hjälp av byborna i Dyestad.

Här pågår också ett arbete med att bygga ett komplett växthus på ca. 80 kvm. med allt vad det innebär. Begagnade kyldiskfönster från Ica har vi fått till skänks av Ica i Färjestaden och som nu fungerar som växthusfönster. Drivbänkar har byggts med delar av ladugårdsväggen och vaktlar som håller rent och gödslar drivbänkarna lever under tomatplantor och gurkor. Det som produceras här ska täcka behovet av grönsaker under ett år för tre, fyra familjer är det tänkt. Nästa steg är byggnation av ett kök i anslutning till växthuset där vi kan förädla och konservera våra grönsaker.

Elva stycken Ryafår har kommit till byn denna sommar. Fåren ingår som en del i byns utveckling mot självhushåll och ullen ska tas om hand för spinning, vävning, filtning och eventuellt försäljning av ull. Dessutom kommer de att ha en betydande roll i att hålla landskapet öppet i ett skogsparti vi arrenderar av bonden här i byn. Skogspartiet räknas som en nyckelbiotop vilket innebär att vi försiktigt kommer att se till att markerna röjs och förbättras till hur det ursprungligen var med bland annat hjälp av betande får och hästar. Att stängsla in området återstår och här bygger vi en gärdesgård med hjälp av flätat sly. 

I samma ladugård där växthuset står pågår nu en rejäl renovering där vi bygger om ladugården till ett kulturhus, eller som vi nu döpt detta till: ”Kultdjurhuset.” Här kommer vi bygga en plats för fåren på vintern tillsammans med ett galleri och en ateljé. En brännugn har införskaffats och det ska byggas en verkstad med tillgång till drejning och skulptering. I galleriet kommer vi ha pågående utställningar året om tillsammans med fåren. En bakugn med kök ska byggas med hjälp av en lokal murare där värmen från bakugnen ska varmhålla vatten i ett kar, som på så vis värmer växthuset på vintern. Karet kommer även att fungera som varmbad och i köket kan vi bistå med matlagning av våra råvaror.

Frambos roll i utvecklingen av Dyestads by är pågående varje dag och med hjälp av dokumentation av vårt arbete kan man följa varje steg i uppbyggnaden av vår vision och förhoppningsvis inspirera andra att välja ett liv som fokuserar på hållbarhet och ekologi. Vi arbetar ofta med ungdomarna i och i närheten av byn och fortsätter att öppet diskutera hur vi vill bo och leva i framtiden med alla inblandade i projektet. 

Här är några bilder som tog medan vi hade ett möte i Öland – Dystad