Byggnation av husbil

Ett Större Mått på Förtroende

Byggnation av husbil

Frambo har tillsammans med Ölands Folkhögskola påbörjat att konvertera en buss till en husbil anpassad för person med funktionsnedsättning och som vill leva mobilt.

Ideer för livet

De idéer vi vill ta med är avsedda att förändra våra ohållbara sätt, vi använder våra sinnen och talanger för att söka kunskap och konstruera tillsammans hur vi vill leva ett lyckligt hållbart liv.

Inspirera nästa

Inspiration är som en gnista. När det har startat kan alla dra nytta av det. Hand i hand är vi varandras hjälp och inspirationskälla.

Kolla inuti

Förändringen måste komma inifrån först, eftersom detta är en strävan att anta våra värderingar och principer till de som tjänar oss. Vi måste lära oss att vara snälla och resursfulla.

Det Gör Mer. Det Kostar Mindre. Det är Så Enkelt.

Vi undersöker hur vi ska bygga husbilen med
så hållbart material som möjligt genom att samla kunskap och information. Vilket material ska vi använda som isolering? Hur ska vi lösa problemet med på och avstigning med rullstol?

• Isolering/värme
• Ventilation
• Toalett
• El/solpaneler
• Möblering