Byggnadsvård

Ett hållbart sätt att renovera

Abbantorp, Byggnadsvård

I Mittlandskogen nära Himmelsberga och Ismanstorps borg på Öland ligger Abbantorp. En välbevarad gård uppförd ca1818. 1903 köpte Thor Adolf Nordensiöld gården och har varit en viktig samlingsplats för resande från norr mot Ismanstorp.

Skiftesverk

Husen är byggda av ektimmer och med en teknik kallad skiftesverk vilket är en träbyggnadsteknik. Väggar i skiftesverk består av liggande, grova plankor som är infällda i stolpar med spår. Här ska vi lära oss och undersöka olika tekniker inom byggnadsvård och renovering.