Vi bygger vår framtid

Kunskap, gemenskap, kreativa miljöer och praktiskt arbete är vårt recept för att utveckla Frambo.

Vi bygger vår framtid

Kunskap, gemenskap, kreativa miljöer och praktiskt arbete är vårt recept för att utveckla Frambo.

Vi bygger vår framtid

Kunskap, gemenskap, kreativa miljöer och praktiskt arbete är vårt recept för att utveckla Frambo.

Scroll

Om Frambo

FRAMBO är kortnamnet på projektet “Innovationer för framtidens boende – hållbarhet och delaktighet” och leds av Kalmar Makerspace med finansiering från Allmänna Arvsfonden.

Projektet startade 2019 och pågår under tre år. Under denna tid kommer vi med text, foto, film, modeller, fullskaliga konkreta boendeidéer mm. ta fram både lantliga och urbana koncept för framtida hållbara boendemöjligheter.
Vi anordnar workshops, kurser och seminarium där vi utvecklar och lär oss olika sätt att tänka kring byggande och uppförande av våra hem. 

MÅLGRUPPEN är huvudsakligen ungdomar mellan 18 och 25 år samt personer med funktionshinder.
Vi välkomnar också äldre personer, människor i ensamhet samt nyanlända – vi nekar ingen att vara med!

FRAMBO:s fyra mål är att i projektet tillsammans:

 • Ta fram koncept för hur vi på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart vis vill leva, verka och bo i framtiden.
 • Utgöra en social och kreativ mötesplats för integration mellan olika åldrar, kulturer, bakgrunder och grad av funktionsvariationer.
 • Utgöra ett kreativt kunskapscenter för framtida hållbara boenden där idéer och metoder sprids.
 • Möjliggöra utbildning, praktik och stöd samt starta spinoffer som kan bli självgående och livskraftiga verksamheter.

  Verkar det intressant och vill veta mer?  
  Vill du delta?
  Vill du få stöd i ditt eget projekt?
  Du kanske har en unik husidé?
  Eller kanske vill utveckla en hel stadsdel?

  Maila oss på info@frambo.nu

  Tillsammans åstadkommer vi mer!

   

Kultdjurhuset

Kultur med djur, växter och människor.

Byggnadsvård

Hållbar renovering på traditionellt sätt.

Växthusbygge

Bygga växthus med återbruksmaterial.

Tiny House

Nomadhus på hjul.

www.arvsfonden.se

Samarbete